Loading...
Vad är islamofobi? 2018-01-23T11:29:04+00:00

Vad är islamofobi?

Islamofobi är ett begrepp för en form av rasism riktad mot muslimer eller personer som antas vara muslimer. På den här hemsidan finns det information om vad islamofobi är, hur den tar sig uttryck och vad den får för konsekvenser.

Islamofobi bygger på en idé om att muslimer har särskilda egenskaper på grund av att de är muslimer. Dessa egenskaper antas vara negativa. Föreställningen leder till negativa tankar, och ofta även handlingar, riktade mot muslimer.

Så här lyder Nationalencyklopedins definition av islamofobi:

”islamofobi´
(av 
islam och fobi), rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Islamofobin kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det västerländska samhället.”

Mattias Gardell, idéhistoriker och flitig skribent om islamofobi, definierar begreppet så här:

”Socialt reproducerade fördomar om och aversion mot islam och muslimer, samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.”

Uttryck

Islamofobi tar sig olika uttryck. Det finns en strukturell islamofobi som innebär att muslimer och personer som antas vara muslimer diskrimineras i ekonomiska och sociala sammanhang. Det kan till exempel handla om att man har svårare att få ett arbete eller att man får lägre lön än en icke-muslim med samma kompetens.

Islamofobi kan också manifestera sig i kränkningar, diskriminering och bristande representation i vardagen. Kanske möts du av hånfulla blickar i kollektivtrafiken, får höra av din lärare att du borde ta av dig din hijab för att kunna få en praktikplats eller går och ser tio teaterpjäser utan att se en enda person på scen som du kan känna igen dig i.

Får du en regelrätt förolämpning, ett hot eller blir fysiskt attackerad har du utsatts för ett islamofobiskt hatbrott. Det kan du läsa mer om under rubriken hatbrott på den här sidan.

Konsekvenser

Islamofobi får stora konsekvenser både för samhället och för den enskilda individen. Att utsättas för våld eller hot om våld är ett övergrepp som kan få en person att må dåligt under mycket lång tid. Rädsla för våld kan också leda till att man tvingas begränsa sig i sitt vardagsliv.

I det svenska samhället bidrar islamofobin till segregering. Bostadsområden, skolor, arbetsplatser, myndigheter och kulturinstitutioner speglar inte hur dagens Sverige ser ut. Det skapar ett ojämlikt samhälle där alla inte har samma möjligheter att upptäcka och uppfylla sina drömmar.

Folkmordet i Srebrenica kan ses som en yttersta konsekvens av islamofobin i Europa på 1990-talet, men islamofobi är inget nytt fenomen. Här skriver Mattias Gardell om hur man redan på 600-talet såg muslimska dynastier som ett hot mot Europa.