Loading...
Vad är diskriminering? 2018-01-24T20:41:00+00:00

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att någon kränks eller behandlas orättvist i samband med sju olika grunder som finns listade i Diskrimineringslagen. Religion är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Det betyder att om någon behandlar dig orättvist på grund av din religion så är det ett brott mot lagen.

Det är olagligt att diskriminera någon på grund av:

1. Kön
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
3. Etnisk tillhörighet
4. Religion eller annan trosuppfattning
5. Funktionsnedsättning
6. Sexuell läggning
7. Ålder

Diskrimineringslagen täcker många platser och institutioner i samhället. Några exempel är: på bussen, i skolan, på jobbet, hos en myndighet, på ett sjukhus. Blir du diskriminerad på grund av den religion i något av dessa sammanhang har du utsatts för ett brott.

Det finns direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering kan till exempel vara när en person säger till dig att du inte kan få ett jobb på grund av din religiösa utövning. Indirekt diskriminering kan till exempel vara när en regel gör så att en viss grupp människor i praktiken utesluts från en arbetsplats.

Trakasserier och straff mot individer som utövar sin religion är också diskriminering och därmed olagligt. Brist på tillgänglighet till något du behöver för att exempelvis utöva din religion räknas också som diskriminering.

Den som har diskriminerat kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

Hur ser diskriminering mot muslimer ut?

Exempel på diskriminering mot muslimer som kan anmälas är när blir hånad för att du ber på din arbetsplats, eller när du misstänker att du inte fått ett jobbet för att du bär hijab.

Så anmäler du – läs vår guide här!