Om projektet 2018-04-03T12:03:30+00:00

Om islamofobi.se

Islamofobi.se är ett projekt som drivs av studieförbundet Ibn Rushd och som har innehållit två delar. Den ena delen är denna webbplats, skapad på initiativ av Ibn Rushd, som erbjuder en kunskapsbank för den som vill lära sig mer om islamofobi.

Den andra delen av projektet handlade om att utbilda om rasism, hatbrott och diskriminering som drabbar muslimer. Under januari-mars 2018 genomfördes tio utbildningsseminarier runtom i Sverige som sammantaget samlade cirka 300 deltagare. Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, gav Ibn Rushd i uppdrag att genomföra denna projektdel i syfte att få fler att anmäla det de utsätts för.

Den 30 mars slutredovisades uppdraget och Islamofobi.se är nu ett fristående projekt som drivs vidare av Ibn Rushd.

Webbplatsen är tänkt att erbjuda praktisk kunskap om vad som kan anmälas, hur man går tillväga när man gör det och varför det är viktigt. Här finns även läshänvisningar och studiematerial – experttexter – för den som vill gå vidare och fördjupa sina kunskaper. Nya texter läggs till successivt.

Studieförbundet Ibn Rushd

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla och har verksamhet över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svensk-muslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Ibn Rushd är, som ett av tio statsbidragsberättigade studieförbund i Sverige, en ideell och partipolitiskt obunden organisation. Vi verkar utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten. Vi ser ett värde i att skapa nätverk inom civilsamhället, med myndigheter och andra intressenter, för att kunna bidra till en förändring till det bättre i samhället.

Vår vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.

På vår hemsida kan du läsa mer om oss.