Studieförbundet Ibn Rushd driver ett projekt om hatbrott och diskriminering på uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

– Vi på Ibn Rushd är glada över SST:s förfrågan och ser ett stort behov av kunskapsinsatser på området och hoppas med detta projekt sprida kunskap och skapa en plattform för kunskap, säger Omar Mustafa, rektor på Ibn Rushd.

2018-01-23T13:26:41+00:00