Loading...
Myndigheter om islamofobi 2018-02-16T15:13:40+00:00

Vad säger myndigheterna?

Diskrimineringsombudsmannen

  • I rapporten ‘Kedjor av händelser‘ från 2016 gör Diskrimineringsombudsmannen en analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer Läs hela rapporten här!
  • Rapporten Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering ger en bild av hur representationer av muslimer yttrar sig i svensk nyhetsrapportering. Ytterligare ett syfte var att sätta dessa representationer i ett sammanhang, dels genom reflektioner från redaktörer på några av de studerade medierna, dels i en vidare ram av forskning. Läs mer om rapporten här!
  • Föreläsningar från kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering, anordnad av DO , se föreläsningarna här!
  • Vill du veta vad och hur DO jobbar? Se det korta klippet via länken här!

Polisen

Forum för levande historia

  • Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer. Termen har bara använts i ett tiotal år men negativa attityder till islam har gamla rötter. Läs mer om islamofobi på Forums hemsida här!

Brottsförebyggande rådet

  • I rapporten Hatbrott 2016 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott. Läs mer om rapporten här!